Visie

In mijn werk en ik zie het ook om mij heen merk ik dat de zorg voor een dementerende partner,vader, moeder of bekende erg intensief is.

In gesprekken met  mantelzorgers valt het me altijd op met hoeveel liefde men de zorg op zich neemt. Maar ook dat men de zorg moeilijk uit handen geeft. Het verpleeghuis, hoe goed deze ook is, is een laatste en moeilijke stap voor velen.

Maar tegelijkertijd zag ik ook hoeveel energie het de mantelzorgers vaak kost. Men komt nauwelijks meer aan zichzelf toe.

Ik dacht er moet eigenlijk iets komen om de mantelzorgers te ontlasten. Dat men toch de zorg niet uit handen hoeft te geven maar het ook niet alleen hoeft doen.

Daar heb wij Hans en ik lang over nagedacht hoe ik wij dit vorm zouden  willen geven. Samen hebben we er veel over gesproken en denken hebben nu een vorm gevonden waarbij wij hopen de mantelzorger(s) en de zorgvrager te kunnen ondersteunen.

Wij willen zorg verlenen op een manier die bij de zorgvrager past. Meegaan  in de beleving en  behoefte van onze zorgvrager en mantelzorger. Samen overleggen we welke zorg en ondersteuning en dagbesteding het beste aansluit bij de behoefte. Dit kan voor iedereen anders zijn.

Tine Zweerink